Legutolsó hozzászólások

Jogi nyilatkozat

 

A szolgáltatás


A szolgáltatást a VolvoWiW nyújtja (jogi tulajdonos: D and M Consulting s.r.o. Szlovákia, Komárno Tržničné nám. 4810), mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: 
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; 
(b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; 
(c) a VolvoWiW-et haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; 
(d) az ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; 
(e) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen. 

A VolvoWiW fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek.

Továbbá a Volvo WiW személyes jogkörébe tartozik, hogy a közösségen belüli bomlasztó, megosztó tevékenységet, a rendelkezésére álló technikai eszközökkel megakadályozza, illetve beszüntesse akár a publikált, vonatkozó tartalmak, akár a tartalmat megosztó felhasználó inaktívvá tételével.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció)a VolvoWiW törölheti rendszeréből. 

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe. 


Felhasználói magatartás


Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. a VolvoWiW fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon. 


Tartalom


Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a VolvoWiW-en elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is. 

Ön elfogadja, hogy sem a publikus blogrendszerben elhelyzett tartalom, sem a publikus fórum használata a Volvo márka hírnevére nem lehet negatív befolyással. 

 
A VolvoWiW nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. a VolvoWiW mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. 

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a VolvoWiW minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. 

Az olyan kereskedelmi tartalmakat, melyben kéretlen önreklámozás ténye áll fenn, a nyilvános felületről, beleértve a fórumot is, egyeztetés nélkül törlésre kerül. Amennyiben hirdetni szeretne bármely résztvevő, úgy azt jelezze az adminisztrátor felé. Ingyenes hirdetésre még mindig van mód az oldalon.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a VolvoWiW minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a VolvoWiW minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót. 

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat: 

 • A VolvoWiW-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; 
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a VolvoWiW-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető; 
 • A VolvoWiW számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking); 
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket); 
 • A VolvoWiW-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; 
 • Megszerzett anyagok publikálása; 
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése; 
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el. 
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül; 
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a VolvoWiW támogatja vagy hagyta jóvá; 
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát; 
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása; 
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik; 
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.
Regisztráció törlése, elhunyt személyek regisztrációi


Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. címen.


Kártalanítás, kártérítés


Ön beleegyezik abba, hogy a VolvoWiW-et kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön VolvoWiW-szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a VolvoWiW írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról. 


Nemzetközi használat


Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat az USA területén tárolnak és az Európai Unióban kontrollálnak. 

A VolvoWiW-szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a VolvoWiW szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, “abban a formában, ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.